Digitale Dilemmaer

Digitale Dilemmaer er en podcast som tar for seg de mest relevante temaene innenfor IT. Serien er ledet av Mali Hole Skogen fra IKT-Norge.

Digitale Dilemmaer

Subscribe now

Get new episodes of Digitale Dilemmaer automatically